COMPASSION - BOOKING LIST

 • 100% Chuyên Gia Có Chứng Chỉ, Đủ Điều Kiện Cung Cấp Dịch Vụ

 • 100% Chuyên Gia Được Xác Nhận Bởi Compassion.vn

Danh Sách Expert Cung Cấp Dịch Vụ

 

Chính Sách Booking trên Compassion.vn:
 

 1. Thời gian đặt lịch: Tối thiểu trước 02 ngày - Tối đa 30 ngày (kể từ thời điểm booking)

 2. Chính sách hủy (Cancel): Hủy hoặc thay đổi lịch muộn nhất 01 ngày (tính đến ngày hẹn)

 3. Thanh toán: Tùy theo hình thức thanh toán
  - Dịch vụ có phí: Thanh toán cho Expert hoặc Compassion.vn theo từng session
  - Hình thức phí 'Pay It Forward': Là dịch vụ có phí - nhưng được thanh toán phí đó cho một cá nhân hoặc tổ chức xã hội khác (được gợi ý hoặc chỉ định) - nhằm hướng đến tác động xã hội (social impact)
  - Sử dụng Coupon: Mã giảm giá được nhập trực tiếp khi thanh toán trên website hoặc cung cấp thủ công khi thanh toán

VỀ COMPASSION

Compassion.vn - đồng hành cùng mọi người trên con đường  hướng tới cuộc sống hạnh phúc.

Chi tiết: www.compassion.vn/about

LIÊN HỆ

Cộng đồng: www.folks.group
Email: info@compassion.vn
Email tổ chức: hi@folks.group

Website chính thức: compassion.vn
Fanpage: Fb.com/compassionpage

HỢP TÁC
ĐĂNG KÝ NHẬN NỘI DUNG
DONATE/ỦNG HỘ

Vận hành bởi Folks.group


Kết Nối Với Compassion & Các Website Trong Hệ Thống

© Compassion.vn 2017 - 2020
Bài Đăng Trên Compassion.vn Có Bản Quyền, Yêu Cầu Để Nguồn. Các Bài Đăng Không Thay Thế Giải Pháp Cần Chuyên Môn. Website Sử Dụng Tài Nguyên Thuộc Public Domain