Chi tiết trong mô tả sự kiện | Location is TBD

Becoming Me - Hành Trình Trở Thành Chính Mình

Becoming Me - Hành Trình Trở Thành Phiên Bản Tôi Tốt Đẹp Hơn

Time & Location

Chi tiết trong mô tả sự kiện
Location is TBD

About The Event

Tickets
Price
Quantity
Total
 • Học phí toàn khóa (3 trạm)
  VND 900,000
  VND 900,000
  0
  VND 0
 • Học phí buổi lẻ (từng trạm)
  VND 400,000
  VND 400,000
  0
  VND 0
TotalVND 0

Share This Event

VỀ COMPASSION

Compassion.vn - đồng hành cùng mọi người trên con đường  hướng tới cuộc sống hạnh phúc.

Chi tiết: www.compassion.vn/about

LIÊN HỆ

Cộng đồng: www.folks.group
Email: info@compassion.vn
Email tổ chức: hi@folks.group

Website chính thức: compassion.vn
Fanpage: Fb.com/compassionpage

HỢP TÁC
ĐĂNG KÝ NHẬN NỘI DUNG
DONATE/ỦNG HỘ

Donate/ủng hộ cho Compassion.vn

www.compassion.vn/donate

Vận hành bởi Folks.group


Kết Nối Với Compassion & Các Website Trong Hệ Thống

© Compassion.vn 2017 - 2020
Bài Đăng Trên Compassion.vn Có Bản Quyền, Yêu Cầu Để Nguồn. Các Bài Đăng Không Thay Thế Giải Pháp Cần Chuyên Môn. Website Sử Dụng Tài Nguyên Thuộc Public Domain